Kuvaka zvitumba vaka zviviri, chimwe kutsva unodzamba nechimwe.

Word Definitions

chitumba: small makeshift hut

dzamba: take shelter

Translation

Make two shelters instead of one so that when one catches fire you take shelter in the other.

Application

Having ready alternatives provides an opportunity to still meet our goals when things don’t go according to the initial plan.

Similar Proverbs

1. Kudzinga tsuro dzinga nesvimbo mbiri, imwe ikapotsa imwe inorova.

2. Kuita mapfumo ita maviri, kupotsa kwerimwe rimwe rinobaya.