Tembo-Shumba Samaita

zebra hide

Nhetembo yedzinza: Tembo-Shumba Samaita

Mwaita Mbizi,

Mwaita Chiwara,

Njuma yerenje, Mashongera,

Hekani vene veChirovarova,

Vakabva Marenje,

Mwaita Tembo Shumba,

Zvaitwa Muroro, Musimira, Maruki,

Mwazviita Mupiyaniswa,

Vana nyora dziri mudumbu,

Magunde avasikana,

Wazviita Mbizi yokwaChikanga,

Tatenda vaChifambausiku, Tendai waMutasa,

Muzungu, Mutakurwa,
Mushambadzi wamachira,

Chitendera chamambo changu chichi,

Mbizi yakashonga mikonde savakadzi,

Maita Shumba Tembo,

Mwazviita Chihwechiremera,

Chakaremera wari kure,

Wari pedyo wachitamba ndicho,

WaSenwa avete Gorongozi,

Mwaita vari Makarati,

Vari Marenje, Guruuswa,

Tatenda VaMoyo,

Zvaitwa Dhuve rangu riri,

Rina makwapa makwapa,

Hekani VaChikanga

Mwazviita wari kuTsoka,

Wari Nyamusipiti,

Mbizi Chiverekete,

Mwaita Shumba yapasi,

Mwaita Zenze, Romo,

Kuwa kweBinga zuva rinoora,

Mwaita vari kuGwara, Mahwemachena,

Zvaitwa vari kuTsoka,

Vari Chirovarova neMahwemasimike,

Mwaita Chihwa, Shumba yewese,

Mwaita henyu vari kuChai, Mahwemanyoro,

Aiwa zvaitwa Dehwerembizi,

Gakangoma,

Zvaitwa Samaita.

As presented by A.J.C. Pongweni (1996)

Leave a Comment