Michero yesango

'Tsubvu,' known as chocolate berry in English
Indigenous/ Wild fruits
 1. damba – monkey orange
 2. dohwe – snot apple
 3. dufu – crooked false medlar
 4. nhunguru – batoko plum
 5. tsvitsvirondo – kei apple
 6. zhanje – wild loquat
 7. nhengeni – sour plum
 8. sawu – jujube
 9. nyii – bird plum
 10. tsubvu – chocolate berry
 11. uyu – baobab
 12. hute – water berry
 13. roro – wild custard apple
 14. sika – tamarind
 15. hacha – mobola plum